Dobry autor

  • Szymon Hołownia, poza twórczością dziennikarską, jest również autorem kilkunastu książek. Napisał między innymi reportaże "Afryka. Opowieści podróżne" oraz "Ludzie na walizkach", będące wynikiem spotkań z ludźmi podczas misji charytatywnych do najuboższych regionów świata. Wydał także kilka tytułów o tematyce religijnej i teologicznej, między innymi "Monopol na zbawienie", "Tabletki z krzyżykiem" czy "Święci pierwszego kontaktu"
  • Szymon Hołownia przyszedł na świat w 1976 roku w Białymstoku. Studiował psychologię na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W młodości dwukrotnie wstąpił do nowicjatu dominikanów, przechodząc początkowy etap inicjacji w zakonie